Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Vi i GS tenker sikkerhet og kvalitet i alt vi gjør. Vi skal til enhver tid redusere risiko for farer og ulykker, og aktivt søke mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet, i tillegg til å levere jobben med 100% fornøyde kunder. Derfor har vi gode og sikre rutiner for systematisk HMS-arbeid. I tillegg arbeider vi for at alle i GS skal glede seg til å gå på jobb, føle mestring i arbeidsoppgavene sine, samt finne god støtte i kollegagruppen for å bygge god kultur.