Bærekraft

Bærekraft

Å drive bærekraftig handler om å drive på en slik måte at utviklingen imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi ønsker å være en bærekraftig bedrift som jobber med tiltak for å redusere negativ påvirkning på miljøet og samfunnet. Av FNs bærekraftsmål har vi plukket ut to områder vi anser som svært relevante å ha fokus på i vår arbeidshverdag, hvor vi ser at vi kan være med på å gjøre en forskjell. De to målene er;

FNs bærekraftsmål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner, har vi i GS fokus på å minske ressursbruken vår, gjenbruke varer, materiell og utstyr og ta bevisste valg ved sortering og gjenvinning.

FNs bærekraftsmål nummer 4: God utdanning

Utdanning er nøkkelen til utvikling, og det setter vi i GS fokus på for bærekraftig utvikling og vekst nå og i fremtiden. Vi er godkjent lærlingbedrift, og tilbyr et godt læringsmiljø med trygge arbeidsforhold, tett oppfølging og god opplæring. Vi har løpende 20% lærlinger og praksiselever fra videregående skoler