Betongarbeid

Betongarbeid

 Vi har egne fagarbeidere og god erfaring innen betongarbeid på hus, hytter og garasjer. Gjerdalen service utfører små til mellomstore betongprosjekter med egne folk og i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere.

Vi utfører

Grunnarbeid

Betongarbeid

Støttemur

Drenering

Beplantning

Belegningsstein

Vann og avløp

Vintervedlikehold

Utomhus